rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 2/2562

Bundit Nuntates ประชาสัมพันธ์ 2019-04-22 14:12:37


ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 2/2562

ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 2/2562 หลักสูตร การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 3, 4 และองค์ประกอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดที่นี่..

More